Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60412
Title: ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Authors: Голик, Сніжана Василівна
Keywords: сторія англійської мови, англійська мова, давньоанглійський період, середньоанглійський період, новоанглійський період
Issue Date: 2024
Citation: Історія англійської мови: навчально-методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 2 перша – англійська, освітньої програми «Англійська мова та література. Переклад» (англ. мовою) / уклад. С. В. Голик. Ужгород, 2024. 81с.
Abstract: The course "History of the English Language" presents a diachronic discipline which explores the evolution and transformation of English through more than 15 hundred years of its existence. The primary objective of the course is to map the trajectory of the development of English, its journey from a Germanic dialect to a global language of the 21century, as well as providing insight into the linguistic shifts that have shaped present-day English. This exploration is framed within the field of sociolinguistics, which examines language within its social and cultural environment.
Description: Курс “Історія англійської мови” має на меті окреслити історію становлення англійської національної літературної мови, від найдавніших часів до сучасності. Цей курс розроблений для студентів денної та заочної форм навчання англійського відділення, які навчаються зо освітньою програмою «Англійська мова та література. Переклад», і покликаний сприяти формуванню фахівця в галузі філології, майбутнього перекладача. Навчально-методична розробка містить робочу програму з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» та методичні рекомендації, необхідні для успішного засвоєння лекційного курсу і підготовки до практичних занять. Представлено питання для семінарських занять, самостійної роботи, короткий конспект лекцій, тестові завдання для повторення і підсумкового контролю, а також основні дати з історії Англії та розвтку англійської мови.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60412
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історія мови (guides).doc625.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.