Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6138
Title: Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції
Authors: Менджул, Марія Василівна
Савчин, Михайло Васильович
Рогач, Олександр Янович
Лазур, Ярослав Володимирович
Карабін, Тетяна Олександрівна
Трачук, Петро Антонович
Натуркач, Руслана Павлівна
Keywords: публічне урядування, права людини і демократія
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції: монографія / [Т.О. Карабін, Я.В. Лазур, М.В. Менджул, П.А. Трачук та ін.]; за заг. ред. М.В. Савчина. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – 320 с.
Abstract: Монографія «Публічне урядування, права людини і демократія: регіо-нальний зріз євроінтеграції» є колективним дослідженням європейських рамок демократичного функціонування публічної адміністрації у контексті забезпе-чення прав людини. В монографії визначено конституційні засади публічного урядування, досліджено поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у публічному управлінні, проаналізовано основні принципи та стадії правотворчості у публічному уря-дуванні, а також проблеми здійснення місцевої публічної влади у контексті основних положень конституційної та адміністративної реформ. Видання призначене для науковців, викладачів і студентів юридичних факультетів, а також для практикуючих юристів, працівників органів публічно-го управління.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6138
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія 2015-1.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.