Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6283
Title: Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Keywords: конституційні цінності, конституційна юриспруденція, балансування, конституціоналізм
Issue Date: 2010
Publisher: Конституційний Суд України; Вид-во Ін Юре
Citation: Савчин М., 2010, Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні, 1 Вісник Конституційного Суду України 111-120
Abstract: Конституційні цінності на сучасному етапі розвитку людської цивілізації набувають характеру певних універсалій, на основі яких і формується структура конституційної системи конкретної країни. Залежно від ступеня їх правового захисту система конституційних цінностей має свою специфіку у кожній країні, що зумовлено природними, політичними, економічними, соціальними, культурними особливостями кожної країни. Конституційні цінності у своїй сукупності стають критерієм для забезпечення конституційності у діяльності органів конституційної юстиції на основі поєднання природно-правового та позитивістського підходів. Тому конституційні цінності у діяльності конституційної юстиції мають певну ієрархію. У цій статті розкрито лише особливості конституційних цінностей, які мають визначати тип правосвідомості та властиві будь&якій країні з традиціями конституціоналізму. Конституційні цінності другого порядку визначаються особливостями конституційної моделі правового регулювання, третього порядку — системою джерел конституційного права конкретної країни, насамкінець можна виділити конституційні цінності інституційного характеру, які визначають засади власне конституційного порядку (демократія, народний суверенітет, легітимність публічної влади, парламентаризм, судовий конституційний контроль). Однак це окрема тема, пов’язана з конкретним змістом універсальних конституційних цінностей.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6283
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vksu_2010_1_27.pdf58.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.