Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6615
Title: Методична програма навчальної дисципліни "Філософія"
Other Titles: Methodical program of discipline "Philosophy"
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Арістотель, Платон, Філософія, онтологія
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво: ЗакДУ
Citation: Корсак Р. В. Філософія // Методична програма навчальної дисципліни. - ЗакДУ, 2009. - 42 с.
Series/Report no.: ББК-87,2;УДК-1, К-69
Abstract: Своїм основним завданням філософія має встановлення перших, основних істин, які слугують першопочатком або принципами для інших істин. Як наука філософія встановлює свої істини шляхом дослідження і доведення. Тобто філософія прагне раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу.
Description: Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання виникла на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини, що постають як необхідність з погляду людського життєвого вибору та самоствердження. Постаючи теоретичною формою світогляду, філософія набуває певних особливостей, таких, як узагальнювальний характер знання, принциповий антропоцентризм, прагнення досягти абсолютів тощо.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6615
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методична програма. Філософія..PDF992.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.