Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6622
Title: Методична програма навчальної дисципліни "Регіонознавство"
Other Titles: Методическая программа учебной дисциплины "Регионовединие"
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Регіон, туризм, регіональна політика
Issue Date: 2013
Publisher: УжНУ
Citation: Корсак Р. В. Регіонознавство // Методична програма навчальної дисципліни. - Ужгород, 2013. - 41 с.
Series/Report no.: 8.14010301;
Abstract: Поняття регіонознавства, як і наближеного до нього поняття країнознавства, є традиційним. Воно зазвичай охоплює питання природно-ресурсного потенціалу регіону, особливостей демографічної ситуації і формування трудових ресурсів; розвитку і розміщення галузей господарства; міжгалузевих комплексів і господарських територіальних структур регіону, його міжнародних і міжрегіональних зв'язків, соціально-економічних і екологічних проблем розвитку. Традиційно подібними дослідженнями займалася економічна географія.
Description: Економізація регіонознавства (як І країнознавства) має наслідком дослідження додаткових економічних аспектів розвитку регіонів і країн: характеру економічного устрою і укладу, проблем формування регіональних ринків товарів і послуг, специфіки фінансової і податкової регіональних систем, проблем інвестування, регіональної цінової політики. В Україні цей напрям лише починає формуватися. На нашу думку, він зближує регіонологію з регіональною економікою і зумовлює виникнення спільної науки про регіони.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6622
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методична програма. Регіонознавство.PDF1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.