Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6669
Title: Правова природа дробової акції
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Issue Date: 2008
Publisher: Чернівецький національний університет
Citation: Заборовський В.В. Правова природа дробової акції / В.В. Заборовський // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2008. – Вип. 461. – С. 43-46. (стаття, фахове видання).
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6669
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Правова природа дробової акції.pdf158.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.