Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6717
Title: Пломбувальні матеріали в дитячій терапевтичній стоматології
Other Titles: Filling materials in pediatric dentistry
Authors: Казакова, Римма Вікторівна
Дєньга, Оксана Василівна
Анісімова, Людмила Володимирівна
Білищук, Любов Миколаївна
Мельник, Володимир Семенович
Дячук, Едіта Йосипівна
Горзов, Людмила Федорівна
Keywords: пломбувальні матеріали, дитяча терапевтична стоматологія
Issue Date: 2014
Publisher: УжНУ «Говерла»
Citation: Казакова Р.В., Дєньга О.В., Анісімова Л.В., Білищук Л.М. , Мельник В.С., Дячук Е.Й., Горзов Л.Ф. Пломбувальні матеріали в дитячій терапевтичній стоматології: навч. посібник / Під ред. проф. Р.В. Казакової і проф. Дєньги О.В. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014 р. – 186 с.
Abstract: Пломбування, яке є заключним етапом лікування карієсу зубів у дітей являє надзвичайно складну процедуру. В даний час розроблено нові технології і нові матеріали, що дозволяють при пломбуванні відпрепарованих порожнин різних класів зубів тимчасового і постійного прикусу у дітей (на різних стадіях їх розвитку) використовувати найбільш оптимальний варіант. Даний посібник направлений на підвищення якості підготовки студентів і субординаторів при вивченні складу, фізико-хімічних властивостей і клінічного застосування в дитячій стоматології пломбувальних матеріалів. Призначений для студентів і субординаторів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів і може бути корисний лікарям-інтернам, які спеціалізуються по дитячій стоматології.
The filling, which is the final stage of treatment of dental caries in children is an extremely complex procedure. Currently developed new technologies and new materials, allowing for the filling of prepared cavities of different classes of teeth temporary and permanent dentition in children (at different stages of their development) to use the best option. This manual is aimed at improving the quality of training of students and subordinators in the study of structure, physicochemical properties and clinical application in pediatric dentistry filling materials. Intended for students and subordinating students of dental faculties of higher educational institutions and can be useful to doctors interns specializing in pediatric dentistry.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6717
Appears in Collections:Книги, підручники кафедри дитячої стоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.