Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6868
Title: Оздоровчий фітнес
Authors: Тулайдан, Вікторія Геннадіївна
Шелехова, Тетяна Всеволодівна
Keywords: Оздоровчий фітнес, методика викладання
Issue Date: 2016
Publisher: ПП "Фест-прінт"
Citation: ТУЛАЙДАН В.І., ШЕЛЕХОВА Т.В. Методичні рекомендації. Оздоровчий фітнес. – Львів, «Фест-Прінт». 2015. – 64 с.
Series/Report no.: УДК 796.012(076) ББК Ч511я73 Т 82;
Abstract: «Оздоровчий фітнес» є методичною розробкою для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Фізичне виховання». Запропоновані тестові завдання із зазначеної навчяальної дисципліни складені у відповідності до навчальної програми, в якій передбачений цикл лекційних занять. Вони охоплюють усі розділи програмиі є основою для формування варіантів тестових завдань модульних контролів оцінки успішності студентів за кредитно-модульною системою навчання
Description: Методичну розробку «Оздоровчий фітнес» уклали: к.н. з фізичного виховання і спорту Тулайдан В.Г., старший викладача з кафедри фізичного виховання Шелехова Т.В.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6868
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ-збирка.docМетодичні рекомендації287 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.