Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6973
Title: Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку"
Authors: Голомб, Лідія
Keywords: образ світу, символ, творчий дар, Вітер, Сонце, Весна
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Голомб, Л. Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку" / Л. Голомб // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Філологія / редкол.: Ю.М. Бідзіля (голова), В.В. Барчан, Л.О. Белей та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 20. – С. 59–63. – Бібліогр.: с. 62–63 (10 назв).
Series/Report no.: Філологія;
Abstract: У статті розглядаються образи-символи Весни, Сонця, Вітру, на основі яких О. Олесь розбудовує свій поетичний образ світу в поемі "Щороку". Зроблено висновок, що центральний у поемі образ Вітру втілює творчий дар митця, його прагнення до художнього самовираження в слові через символізацію світу природи. Ключові слова: образ світу, символ, творчий дар, Вітер, Сонце, Весна.
The article deals with images – symbols of Spring, Sun, Wind, on the basis of which O. Oles builts his poetical image of the world. We came to a conclusion that the central in the poem image of Wind embodies creative gift of the author, his aspiration to self-expression in a word through symbolization of the world of nature. Key words: image of the world, symbol, creative gift, Wind, Sun, Spring.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6973
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія : Філологія. Випуск 20 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.