Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7046
Title: Відгук на автореферат Вікторії Стельмах «Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи».
Other Titles: Political socialization of youth Visegrad countries
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Стельмах В.О., Вишеградська група, країни Центрально-Східної Європи
Issue Date: 2015
Citation: Корсак Р. В. Відгук на автореферат «Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи». // автореферат дисертаціъ на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. - 3 с.
Series/Report no.: Політичні інститути та процеси;
Abstract: Майже 25-річний досвід трансформації та співпраці країн Центрально-Східної Європи в рамках Вишеградської групи спонукав численні дослідження політичних процесів, які відбувалися у Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщині після 1989 р. Не дивлячись на уже існуючі монографії та статті, у яких висвітлений широкий спектр цих процесів, наразі залишається актуальним проведення комплексного дослідження політичної соціалізації молоді як суспільної групи, покликаної формувати нову політичну культуру постсоціалістичного європейського суспільства. Таким чином, дослідження Стельмах В.О. дає можливість розкрити ще один вимір модернізаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи.
Description: В цілому, автореферат справляє враження про представлену роботу як самостійне оригінальне дослідження, яке містить цінні положенш і висновки для вітчизняної політичної науки. Дослідження Стельмах В.О. виконане згідно вимогам до кандидатських дисертацій п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, тому можна зробити висновок, що дисертація «Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи» відповідає порядку присудження наукових ступенів і звань, а її автор, Стельмах В.О., заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси.
Type: Text
Publication type: Рецензія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7046
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.