Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7185
Title: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Authors: Мікловда, Василь Петрович
Кубіній, Наталія Юріївна
Keywords: економіка, праця, економіка праці, соціально-трудові відносини, трудові відносини, організація праці, ринок праці, нормування праці, заробітна плата, зарплата
Issue Date: 2012
Citation: Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: новчальний посібник. - Ужгород: УжНУ, 2012. - 282 с.
Abstract: Навчальний посібник «Економіка праці й соціально-трудові відносини» підготовлений колективом науковців ДВНЗ «Ужгородський національний університет» для студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, керівників різних рівнів та фахівців, які займаються питаннями економіки, організації та нормування праці, управління персоналом. Це навчальне видання, що охоплює основні теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку трудових ресурсів в суспільстві; функціонування національного ринку праці; організації, планування та нормування праці на підприємствах; політики доходів в організаціях, контролінгу як організаційно-інформаційній основі моніторингу соціально-трудової сфери, ефективності використання ресурсів праці та аналізу і аудиту соціально-трудової сфери. Посібник підготовлений згідно з галузевим стандартом вищої освіти у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» від 7 червня 2006 року.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
Лекції
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7185
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
навчальний посібник ЕКОНОМІКА ПРАЦІ (1).pdfНавчальний посібник1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.