Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7292
Title: Економіка регіонів та зовнішньоекономічні зв`язки україни
Authors: Приходько, Володимир Панасович
Король, Марина Михайлівна
Яцко, Грета Василівна
Машкара-Чокнадій, Вікторія Василівна
Keywords: зовнішньоекономічна політика, економіка регіонів, економіка України
Issue Date: 2015
Citation: Навчально-методичний комплекс з курсу „Економіка регіонів та зовнішньоекономічні зв`язки України” для студентів третього курсу факультету міжнародних відносин денної та заочної форм навчання /Укл.: Приходько В.П., Король М.М., Яцко Г.В., Машкара-Чокнадій В.В. –д: УжНУ, 2015. – 55 с.
Abstract: Сучасний етап становлення національної економіки потребує докорінно нових підходів до формування політики регіонального розвитку, а також дослідження особливостей здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що зумовлено сучасними тенденціями розвитку світової економіки і України зокрема. Трансформаційні зміни, що відбуваються в сучасній українській економіці, потребують осмислення та вивчення тих складових процесів і явищ, які їх супроводжують. В нинішніх умовах змінюється роль держави в економіці, виникають та розвиваються ті економічні функції, які притаманні їй в постіндустріальному ринковому суспільстві.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7292
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК Економіка регіонів та ЗЕЗ_2016.doc420.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.