Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7358
Title: Формування облікової політики щодо витрат на підприємствах лісового господарства
Other Titles: Registration policy of enterprises of forestry
Authors: Озеран, В.О.
Чік, М.Ю.
Keywords: облікова політика, елементи облікової політики, наказ про облікову політику, лісове господарство
Issue Date: 2010
Publisher: ПП "Повч Р.М."
Citation: Озеран, В. О. Формування облікової політики щодо витрат на підприємствах лісового господарства / В. О. Озеран, М. Ю. Чік // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, С.С. Слава та ін. – Ужгород : ПП"Повч Р.М.", 2010. – Спецвип. 29. Ч.1 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 123–127. – Бібліогр.: с. 126–127 (8 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Висвітлені питання присвячені теоретичному і практичному обґрунтуванню та висвітленню окремих важливих елементів облікової політики щодо витрат з врахуванням вимог чинного законодавства та організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств лісового господарства. Розглянуто основні наукові дослідження провідних вчених щодо значення та ролі облікової політики в організації бухгалтерського обліку. Запропоновано елементи облікової політики щодо формування витрат на підприємствах лісового господарства з врахуванням специфіки їх діяльності. Ключові слова: облікова політика, елементи облікової політики, наказ про облікову політику, лісове господарство.
These questions are devoted a theoretical and practical ground and elucidate of separate important elements of registration policy as for the costs in relation to the requirements of current legislation and institutional and technological features of activity of enterprises of forestry. Basic scientific researches of leading scientists are considered in relation to a value and role of registration policy in organization of accounting. The elements of registration policy as for the costs are offered on the enterprises of forestry in relation the specific of their activity. Keywords: a registration policy, forestry, elements of registration policy, order is about a registration policy.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7358
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 1 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.