Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7374
Title: Сутність державного регулювання соціально-економічних процесів на селі
Other Titles: Essence of government control of socioeconomic processes in a village
Authors: Важинський, Федір Анатолійович
Жовтанецький, М.І.
Колодійчук, А.В.
Keywords: державне регулювання, сільські території, сільське господарство, екологія, соціальна інфраструктура села, аграрне виробництво
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Важинський, Ф. А. Сутність державного регулювання соціально-економічних процесів на селі / Ф. А. Важинський, М. І. Жовтанецький, А. В. Колодійчук // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (голов. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 30. – С. 36–39. – Бібліогр.: с. 39 (8 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті наведена класифікація регулювання розвитку села в залежності від суб’єктів регулювання; висвітлено сутність державного регулювання соціально-економічних процесів на селі; обґрунтовано доцільність та необхідність державного регулювання розвитку сільських територій. Ключові слова: державне регулювання, сільські території, сільське господарство, екологія, соціальна інфраструктура села, аграрне виробництво.
In the article the resulted classification of adjusting of development of village is depending on the subjects of adjusting; essence of government control of socio-economic processes is reflected on a village; grounded expedience and necessity of government control of development of rural territories. Key words: government control, rural territories, agriculture, ecology, social infrastructure of village, agrarian production.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7374
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 30 - 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.