Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7385
Title: Теоретичні аспекти та роль людського фактору в реалізації концепції сталого (стійкого) розвитку Українських Карпат
Other Titles: Theoretical aspects and the role of human factor in the concept of sustainable (sustainable) development of the Ukrainian Carpathians
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: сталий розвиток, природне середовище, людський фактор, відновлення та споживання природних ресурсів, гармонійний, екологобезпечний і збалансований розвиток
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Газуда, М. В. Теоретичні аспекти та роль людського фактору в реалізації концепції сталого (стійкого) розвитку Українських Карпат / М. В. Газуда // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (голов. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 30. – С. 74–78. – Бібліогр.: с. 77–78 (4 назви).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті запропоновано визначення категорії «сталий розвиток», виділено та проаналізовано співвідношення споживання природних ресурсів та їх відновлення, розглянуто роль та місце людського фактору і причин що стоять на заваді реалізації концепції сталого розвитку. Ключові слова: сталий розвиток, природне середовище, людський фактор, відновлення та споживання природних ресурсів, гармонійний, екологобезпечний і збалансований розвиток.
The article presents definitions of category "sustainable development" is selected and analyzed the ratio of consumption of natural resources and rehabilitation, examined the role and place human factor and the reasons behind an obstacle for the implementation of sustainable development. Key words: sustainable development, environment, human factor, rehabilitation and use of natural resources, harmonious and balanced development, environmentally safe.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7385
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 30 - 2010
Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.