Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/739
Title: ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області
Other Titles: GIS of ecological monitoring and complex analysis of environmental state in Transcarpathian region
Authors: Дробнич, Володимир Григорович
Поп, Степан Степанович
Пересоляк, Роман Владиславович
Цапулич, О.Т.
Карпюк, В.М.
Keywords: екологічний моніторинг, довкілля, поверхневі води, географічні інформаційні системи
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області [Текст] / В. Г. Дробнич, С. С. Поп, Р. В. Пересоляк та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування / відп. ред. С.Поп. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 1. – С. 166–176. – Бібліогр.: с. 175–176 (12 назв).
Series/Report no.: Географія. Землеустрій. Природокористування;
Abstract: Представлено сучасний стан розробки ГІС екологічного моніторингу та ком- плексного аналізу стану довкілля в Закарпатській області. Розглянуто нові ре- зультати, одержаних в процесі побудови головної складової цієї системи, а саме спеціалізованої ГІС “Поверхневі води”. Ключові слова:екологічний моніторинг, довкілля, поверхневі води, геогра- фічні інформаційні системи.
Description: The current state of development of the GIS for ecological monitoring and complex analysis of the state of the environmental state in the Transcarpathian region had been provided. A new results in the creation of the major component of this system, namely the specialized GIS “Surface water” had been reviewed. Keywords: ecological monitoring, environment, surface water, geographic information systems.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/739
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Географія. Землеустрій. Природокористуваня Випуск 1 - 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.