Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7394
Title: Формування транскордонних транспортно-логістичних промислових парків на території Закарпатської області
Other Titles: Formation of cross-border logistics industrial park in the Transcarpathian region
Authors: Рішко, А.В.
Keywords: транскордонне співробітництво, транскордонний транспортно-логістичний промисловий парк, інвестиційна активність, міжнародне співробітництво, промислові комплекси, регіональна промислова політика, прикордонна інфраструктура, конкурентоспроможність, окупність
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Рішко, А. В. Формування транскордонних транспортно-логістичних промислових парків на території Закарпатської області / А. В. Рішко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (голов. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 30. – С. 119–123. – Бібліогр.: с. 123 (4 назви).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: На сучасному етапі функціонування економіки нашої країни транскордонне співробітництво є одним з пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності держави. Важливим кроком у поглибленні євроінтеграційних зв’язків є створення транскордонних транспортно-логістичних промислових парків вздовж кордонів України з країнами Європейського Союзу на території Закарпатської області. Створення цих промислових парків сприятиме залученню іноземних інвестицій, зростанню надходжень до державного бюджету, створенню додаткових робочих місць та підвищенню рівня конкурентоспроможності українських підприємств. Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонний транспортно-логістичний промисловий парк, інвестиційна активність, міжнародне співробітництво, промислові комплекси, регіональна промислова політика, прикордонна інфраструктура, конкурентоспроможність, окупність.
At the present stage of the economy of our country cross-border cooperation is one of the priorities of external relations of the state. An important step in deepening European integration is to create cross-border ties logistics industrial parks along the borders of Ukraine on the European Union in the Transcarpathian region. The establishment of these industrial parks will attract foreign investment, increase revenues, create jobs and increase the competitiveness of Ukrainian enterprises. Key words: cross-border cooperation, cross-border transport and logistics industrial park, investment activity, international cooperation, industrial complexes, regional industrial policy, border infrastructure, competitiveness, economic return.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7394
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 30 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.