Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7468
Title: Особливості організації обліку іноземних інвестицій, зовнішньоекономічного обігу векселів як їх різновиду та удосконалення механізму залучення інвестицій в Україні
Other Titles: Features of organization accounting of foreign investments, external economic appeal of bills of exchange as their variety and improvement of mechanism of bringing in of investments in Ukraine
Authors: Русин, Надія Павлівна
Русин, Людмила Петрівна
Keywords: інвестиційні процеси, іноземні інвестиції, державна інвестиційна політика, суб’єкти вексельно-валютного права, індосування векселя, організаційно-економічний механізм залучення інвестицій
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Русин, Н. П. Особливості організації обліку іноземних інвестицій, зовнішньоекономічного обігу векселів як їх різновиду та удосконалення механізму залучення інвестицій в Україні [Текст] / Н. П. Русин, Л. П. Русин // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Спецвип. 29. Ч. 2 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 91–96. – Бібліогр.: с. 96 (13 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У даній статті розглянуті особливості обліку іноземних інвестицій, питання зовнішньоекономічного обігу векселів як різновиду іноземних інвестицій, а також питання удосконалення механізму залучення інвестицій в регіони України. Ключові слова: інвестиційні процеси, іноземні інвестиції, державна інвестиційна політика, суб’єкти вексельно-валютного права, індосування векселя, організаційно-економічний механізм залучення інвестицій.
In this article the features of account of foreign investments, question of external economic appeal of bills of exchange are considered as a variety of foreign investments, and also question of improvement of mechanism of bringing in of investments in the regions of Ukraine. Keywords: investment processes, foreign investments, public investment policy, subjects of bill-currency right, endorsing of bill of exchange, organizationally economic mechanism of bringing in of investments.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7468
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 2 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.