Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7478
Title: Організаційні засади бухгалтерського обліку в системі контролінгу
Other Titles: Organizational aspects of accounting in the controlling system
Authors: Брохун, Наталія Степанівна
Keywords: контролінг, система управління, інформаційне забезпечення, бухгалтерський управлінський облік, планування, контроль, аналіз, управлінське рішення, організаційна структура
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Брохун, Н. С. Організаційні засади бухгалтерського обліку в системі контролінгу [Текст] / Н. С. Брохун // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Спецвип. 29. Ч. 2 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 123–128. – Бібліогр.: с. 128 (5 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті розглянуто концепцію контролінгу, користувачів інформації бухгалтерського обліку, вимоги до інформаційного забезпечення системи контролінгу. Запропоновано підходи до організації бухгалтерського управлінського обліку в системі контролінгу. Ключові слова: контролінг, система управління, інформаційне забезпечення, бухгалтерський управлінський облік, планування, контроль, аналіз, управлінське рішення, організаційна структура.
The concept of controlling, users of accounting information as well as the requirements to the information provision of the controlling system has been considered in the article. Approaches towards the organization of managerial accounting in the controlling system have been suggested. Keywords: controlling, management system, information support, managerial accounting, planning, control, analysis, managerial decisions, organization structure.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7478
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 2 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.