Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7545
Title: Розвиток готельно-рекреаційної індустрії та становлення її в Україні
Other Titles: Development of a hotel and recreational industry and its establishment in Ukraine
Authors: Волошин, В.В.
Keywords: туристично-рекреаційний бізнес, соціально-економічний моніторинг, туризм, туристично-рекреаційна політика, особистість, гостинність, виховання, соціальна практика
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Волошин, В. В. Розвиток готельно-рекреаційної індустрії та становлення її в Україні [Текст] / В. В. Волошин // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, Н.М. Надь та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Спецвип. 29. Ч. 2 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 319–323. – Бібліогр.: с. 323 (7 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: В статті проведено дослідження розвитку готельно-рекреаційної індустрії, проведений аналіз стану її в Україні, підкреслено значення туристично-рекреаційної галузі, як економічно-стратегічної складової для України, визначені джерела виникнення та необхідність створення соціально-економічного моніторингу сфери туризму, економіко-фінансової стратегії розвитку державної та регіональної готельної індустрії в єдиному інформаційному просторі. Ключові слова: туристично-рекреаційний бізнес, соціально-економічний моніторинг, туризм, туристично-рекреаційна політика, особистість, гостинність, виховання, соціальна практика.
In work is organized study of the general feature and developments of the hotel-recreation to industry, analysis of the development her it in Ukraine, study tourist-recreation branches, as economical strategy for Ukraine, doing the analyze in the hotel services and study of the origin and need of the creation social-economical monitoring the sphere tourism, economical -financial strategy of the development state that region hotel industry in the common information sphere. Keywords: tourist - recreationally business, social-economical monitoring, tourism, policy, individym, hospitality, breeding, social practice.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7545
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 2 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.