Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7584
Title: Необхідність аналізу та контролю витрат підприємств в сучасних умовах господарювання
Other Titles: A necessity of analysis and control of enterprises charges in contemporary condition of ménage
Authors: Семчук, О.Я.
Keywords: аналіз, аналітичні показники, витрати, контроль, резерви зниження, рентабельність, управління
Issue Date: 2010
Publisher: ПП "Повч Р.М."
Citation: Семчук, О. Я. Необхідність аналізу та контролю витрат підприємств в сучасних умовах господарювання / О. Я. Семчук // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, С.С. Слава та ін. – Ужгород : ПП"Повч Р.М.", 2010. – Спецвип. 29. Ч.1 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 282–285. – Бібліогр.: с. 285 (9 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність здійснення аналізу, контролю та управління витратами підприємств в сучасних умовах господарювання з метою оцінки позиції підприємства на ринку і його конкурентних переваг. Розглянуто основні аналітичні показники, на базі яких можна визначити якість управління витратами виробництва та вжити заходів по усуненню неефективних. Здійснено класифікацію резервів зниження витрат та собівартості продукції. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності управління витратами. Ключові слова: аналіз, аналітичні показники, витрати, контроль, резерви зниження, рентабельність, управління.
This article provides necessity of realization of analysis, controlling and management of charges on enterprises in contemporary conditions of manage with a purpose of evaluating the enterprise position at the market and it’s competitive edges. Considers basic analytical indexes on the base of which it is possible to define quality of management of production charges and take measures on the removal of ineffective. Actualize classification of the reserves of decreasing expenses and production prime cost. Give suggestions to the increasing of efficiency of management charges. Keywords: analysis, analytical indexes, charges, control, reserves of decreasing, profitability, management.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7584
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 1 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.