Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7672
Title: Досвід використання феромонних пасток у Карпатському національному природному парку
Other Titles: Experience of use of pheromone traps in the Carpathian National Nature Park
Authors: Тимочко, В.Б.
Киселюк, О.І.
Keywords: короїд-типограф, чисельність, моніторинг, Карпатський національний природний парк
Issue Date: 2010
Publisher: Приватне підприємство «Інвазор»
Citation: Тимочко, В. Б. Досвід використання феромонних пасток у Карпатському національному природному парку [Текст] / В. Б. Тимочко, О. І. Киселюк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, М.Я. Співак та ін. – Ужгород: Приватне підприємство «Інвазор», 2010. – Вип. 29. – С. 102–105. – Бібліогр.: с. 105 (4 назви).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Проведено обліки короїда типографа (Ips typographus) у окремих лісових масивах Карпатського національного природного парку. Вивчено сезонну динаміку чисельності та виявлено окремі закономірності у динаміці чисельності. Запропоновано заходи щодо моніторингу чисельності короїда-типографа на природно-заповідних територіях. Ключові слова: короїд-типограф, чисельність, моніторинг, Карпатський національний природний парк.
Inventory of the bark-beetle (Ips typographus) in several forest massifs of the Carpathian National Nature Park has been realized. The seasonal dynamics of number has been studied and particular regularities in the dynamics of population have been found. The measures for monitoring the number of bark-beetle on protected areas were proposed. Key words: bark-beetle, number, monitoring, Carpathian National Nature Park.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7672
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 29 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.