Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7789
Title: Лишайники ландшафтного заказника "Каїрська балка" (Херсонська область, Горностаївський р-н)
Other Titles: The lichens of the landscape reserve "Kayirs’ka balka" (Kherson region, Gornostayevskiy district)
Authors: Гавриленко, Л. М.
Keywords: біорізноманіття, лишайники, ліхенофільні гриби, балка, степові схили, Херсонщина, Україна
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Гавриленко, Л. М. Лишайники ландшафтного заказника "Каїрська балка" (Херсонська область, Горностаївський р-н) [Текст] / Л. М. Гавриленко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.Г. Рошко, В.О. Чумак та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2010. – Вип.28. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (6 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Вперше досліджено видовий склад ліхенобіоти ландшафтного заказника "Каїрська балка". Знайдено на її території 85 видів, які відносяться до 37 родів, 18 родин та 9 порядків. Lichenostigma rugosa G. Thor. є новим видом ліхенофільного гриба для України, що паразитує на лишайнику Diploschistes candidissimus (Kremp.) Zahlbr. Найбільшу кількість видів складають епіліти – 56 вид (66%), 21 вид (24,7%) – епіфіти, 5 видів (5,9%) трапляються на ґрунті і 3 види (3,5%) – на рослинних решт- ках та 5 видів (5,9%) ліхенофільних грибів. Ключові слова: біорізноманіття, лишайники, ліхенофільні гриби, балка, степові схили, Херсонщина, Україна.
The lichen biota of landscape reserve "Kayirs’ka balka" are include 85 species lichens and lichenicolous fungi belonging to 37 genera, 18 familia and 9 orders. Lichenostigma rugosa G. Thor as lichenicolous on Diploschistes candidissimus (Kremp.) Zahlbr. firstly found in Ukraine. Amond ecological grups, saxicolous lichens (56 species, 66%), corticolous lichens (21, 24,7%), terricolous (5, 5,9%), fetriticolous (3, 3,5%) and lichenicolous fungi (5, 5,9%) are presented. Key words: biodiversity, ravine, lichen, lichenicolous fungi, steppe slopes, Kherson region, Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7789
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 28 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.