Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7830
Title: Зональний розподіл та деякі екологічні аспекти кліщів з роду Tyrophagus Oudemans, 1923 в синантропних умовах Закарпаття
Other Titles: Zonal distribution and some ecological aspects of the mites of Tyrophagus Oudemans, 1923 in synantropical conditions of Transcarpathia
Authors: Дудинська, Андрея Тіборівна
Дудинський, Тібор Тіборович
Keywords: акаридієві кліщі, Закарпаття, акарофауна, синантропні
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Дудинська, А. Т. Зональний розподіл та деякі екологічні аспекти кліщів з роду Tyrophagus Oudemans, 1923 в синантропних умовах Закарпаття [Текст] / А. Т. Дудинська, Т. Т. Дудинський // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, М.Я. Співак та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 26. – С. 49–55. – Бібліогр.: с. 55 (15 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: В синантропних умовах Закарпаття ми зафіксували 8 видів кліщів з роду Tyrophagus: Tyrophagus putrescentiae, T. perniciosus, T. formicetorum, T. longior, T. humerosus, T. similis, T. mixtus, T. molitor. Досліджувані види виявлені в усіх вертикальних поясах регіону з різною чисельністю. В синантропних умовах Закарпаття найбільш широко поширеним видом з роду Tyrophagus є Tyrophagus putrescentiae. В наших зборах представники з роду Tyrophagus можна віднести до аграрного комплексу видів. Ключові слова: акаридієві кліщі, Закарпаття, акарофауна, синантропні.
We have recorved 8 species of Tyrophagus: Tyrophagus putrescentiae, T. perniciosus, T. formicetorum, T. longior, T. silvester, T. similis, T. mixtus, T. molitor. The investigated species have been revealed in all vertical regional zones in different numbers. In synantropical conditions of Transcarpathia the most widely spread of Tyrophagus species is Tyrophagus putrescentiae. In our collections the representatives of Tyrophagus species can be reffered to the industrial complex of species. Key words: Acaridiae, mites, Transcarpathia, acarofauna, synantropic.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7830
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 26 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.