Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7857
Title: Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на біологічні об’єкти (огляд літератури)
Other Titles: Influence of low-intensive laser radiation on biological objects (examination of literature)
Authors: Пантьо, Валерій Валерійович
Ніколайчук, Віталій Іванович
Пантьо, Валерій Іванович
Keywords: лазерне випромінювання, біологічний об′єкт, біологічний ефект
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на біологічні об`єкти (огляд літератури) [Текст] / В. В. Пантьо, В. І. Ніколайчук, В. І. Пантьо // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, М.Я. Співак та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 26. – С. 99–106. – Бібліогр.: с. 105–106 (31 назва).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: У статті розглядаються деякі аспекти впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання різних довжин хвиль на біологічні об′єкти різних рівнів організації – клітину, тканину, організм у цілому; оцінюється механізм відповіді біооб′єктів на цей вплив; звертається увага на залежність біологічного ефекту від специфіки випромінювання, передусім довжини хвилі, та специфіки об′єкту. Ключові слова: лазерне випромінювання, біологічний об′єкт, біологічний ефект.
In issue are examined some aspects of influence of low-intensive laser radiation of different wavelength on biologicalobjects of different levels of organization – cell, tissue, organism on the whole; the mechanism of response of bioobjects on this influence is estimated; attention applies on dependence of biological objects on the specific of radiation, foremost wavelength, and on specifics of object. Keywords: laserradiation, biologicalobject, biologicaleffect
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7857
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 26 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.