Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7864
Title: Моніторинг забруднення снігового покриву важкими металами в зонах сталих аеротехногенних емісій забруднювачів
Other Titles: Monitoring of snow cover pollution by heavy metals in the areas of pollutants constant aeroteсhnogenic emissions
Authors: Самохвалова, В.Л.
Фатєєв, А.І.
Ворон, В.П.
Лучникова, Є.В.
Keywords: моніторинг, сніговий покрив, аеротехногенні емісії, важкі метали, оцінка забруднення
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Моніторинг забруднення снігового покриву важкими металами в зонах сталих аеротехногенних емісій забруднювачів [Текст] / В. Л. Самохвалова, А. І. Фатєєв, В. П. Ворон, Є. В. Лучникова // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, М.Я. Співак та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 26. – С. 111–121. – Бібліогр.: с. 121 (28 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: За проведення ґрунтово-геохімічних обстежень та використання алгоритму еколого-геохімічного картографування депонуючих середовищ зон сталих та перманентних аеротехногенних емісій Харківської області встановлено кількісні зв'язки між вмістом металів в атмосферному повітрі та їх випадінням на ґрунти забруднених територій, утворення аномалій їх вмісту в сніговому покриві. На підставі встановлених закономірностей проведено оцінку забруднення важкими металами в системі «атмосферний аерозоль - випадіння» згідно з розробленим переліком абсолютних та відносних показників оцінювання. Ключові слова: моніторинг, сніговий покрив, аеротехногенні емісії, важкі метали, оцінка забруднення.
Conducting of soil-geochemical investigations, using elaborated method of deposit environments ecological and geochemical mapping of permanent and constant aerotechnogenic emissions areas of the Kharkiv region quantitative dependences between metals content in atmospheric air and their falls on contaminated territories, formation of their anomalies maintenance in a snow cover were set. On the basis of the quantitative conformities setting and according to the elaborated list of absolute and relative estimation indexes the assessment of heavy metals contamination in the system «aerosol - falls» is conducted. Key words: monitoring, snow cover, aerotechnogenic emissions, heavy metals, pollutants assessment.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7864
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 26 - 2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.