Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8019
Title: Золота акція
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., акція, золота акція, акціонер, спеціальне право, цінні папери, акціонерне товариство.
Issue Date: 2009
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Золота акція / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2009. – Вип. 12 – Ч. 1. – С. 230-233. (стаття, фахове видання).
Abstract: В роботі здійснене комплексне дослідження правової природи такого правового явища, як "золота акція" на основі практики її застосування в Російській Федерації. Лише на початковому періоді свого існування „золоту акцію" можна умовно розглядати як різновид акцій, а саме як просту акцію з особливим статусом. В подальшому вона втрачає властивості акції і стає вже „спеціальним правом".
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8019
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заборовський Золота акція.pdf9.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.