Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/81
Название: Порівняльна характеристика різних схем лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу при супутньому ожирінні
Другие названия: Comparative characteristic of different treatment regimens in patients with type 2 diabetes of accomplishing obesity
Авторы: Чопей, Іван Васильович
Гряділь, Тарас Іванович
Чубірко, Ксенія Іванівна
Бенца, Тетяна Іванівна
Дебрецені, Крістіан Олександрович
Плоскіна, Василь Юрійович
Гечко, Михайло Михайлович
Ключевые слова: ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, індекс маси тіла, окружність талії, метформін, obesity, type 2 diabetes, body mass index, waist circumference, metformin
Дата публикации: апр-2017
Издательство: ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» Адреса: пров. Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099, Україна
Библиографическое описание: Гряділь Т.І. Порівняльна характеристика різних схем лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу при супутньому ожирінні / Т.І. Гряділь, І.В. Чопей, К.І. Чубірко, та ін. // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №2 (43). – С. 25–31.
Серия/номер: Україна. Здоров’я нації;№ 2 (43)
2017;
Краткий осмотр (реферат): Мета – вивчити вплив різних схем лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу при супутньому ожирінні на показники вуглеводного та ліпідного обміну, а також на індекс маси тіла. Матеріали та методи. На базі терапевтичного відділення комунального закладу «Ужгородська районна лікарня» обстежено 74 пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу і супутнім ожирінням у період із травня 2016 р. по лютий 2017 р. Усім пацієнтам проведено загальноклінічні обстеження, розрахунок індексу маси тіла, окружності талії, а також визначено показники вуглеводного та ліпідного обміну. Результати. Комбінована терапія цукрового діабету 2-го типу приводить до поліпшення ліпідного профілю в усіх групах дослідження, але не впливає на індекс маси тіла, окружність талії, а також на показники вуглеводного обміну. Метформін володіє вираженою лікувальною ефективністю зі сприятливим впливом на масу тіла і ліпідний профіль, завдяки чому він є препаратом першої лінії для лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням. Висновки. При призначенні монотерапії метформіном (І група) і комбінованого лікування метформіном та ексенатидом (ІІ група), метформіном та базальним інсуліном (ІV група) отримано статистично достовірні зміни впливу на ліпідний профіль (p<0,05). За отриманими даними, жоден із комплексів лікування не впливає на окружність талії та індекс маси тіла. Ключові слова: ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, індекс маси тіла, окружність талії, метформін.
Описание: Comparative characteristic of different treatment regimens in patients with type 2 diabetes of accomplishing obesity M.M. Hechko, I.V. Chopey, K.I. Chubirko, T.I. Griadil, K.O. Debretseni, T.I. Benza, V.Y. Ploskyna SU ―Uzhhorod National University‖, Uzhhorod, Ukraine Purpose – to study the effects of different treatment regimens in patients with type 2 diabetes with concomitant obesity on carbohydrate and lipid metabolism and body mass index. Materials and methods. On the basis of therapeutic department Municipal Establishment ―Uzhhorod district hospital‖ were examined 74 patients with type 2 diabetes obesity between May 2016 and February 2017. All patients performed general clinical examination, calculation of body mass index, waist circumference, and determined the carbohydrate and lipid metabolism. Results. Combination therapy of diabetes type 2 leads to improved lipid profile in all study groups, but affects both BMI and waist circumference, and carbohydrate metabolism. Metformin has a pronounced therapeutic efficacy with a favorable influence on body weight and lipid profile, so it is a first-line drug for the treatment of type 2 diabetes with obesity. Conclusions. When prescribing metformin monotherapy (group I) and combination therapy with metformin and exenatide (second group), metformin and basal insulin (group IV) obtained statistically significant change effects on lipid profile (p<0.05). According to information received none of the complex treatment had any effect on waist circumference and body mass index. Key words: obesity, type 2 diabetes, body mass index, waist circumference, metformin.
Тип: Text
Тип публикации: Стаття
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/81
ISSN: 2077-6594
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри терапії та сімейної медицини

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Griadil T.I. - Гряділь Т.І. - ЦД 2 тип, ожиріння.pdf22.54 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.