Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8451
Title: Результати використання ексенатиду при лікуванні цукрового діабету ІІ типу
Other Titles: Results of usage exenatid for the treatment of type II diabetes
Authors: Івачевська, Віталіна Володимирівна
Плоскіна, Василь Юрійович
Гряділь, Тарас Іванович
Бенца, Тетяна Іванівна
Маршалик, Камілла Еріківна
Гнепа, Яна Юріївна
Гечко, Х.А.
Канчій, Володимир Михайлович
Keywords: цукровий діабет ІІ типу, ЦД ІІ типу, ексенатид, інкретиновий ефект, лікування, глікозильований гемоглобін, HbА1с, метформін, метааналіз, цільовий рівень глюкози, дослідження, результати досліджень
Issue Date: 22-Apr-2016
Publisher: ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури». Вул. Електриків, 23 м. Київ 04176.
Citation: Гряділь Т.І. Результати використання ексенатиду при лікуванні цукрового діабету ІІ типу / Т.І. Гряділь, В.Ю. Плоскіна, Т.І. Бенца, та ін. // Збірник праць ІХ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (22-23 квітня 2016 року). – Ужгород, 2016. – С. 217-219.
Series/Report no.: Сучасні аспекти збереження здоров’я людини;Збірник праць ІХ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2016 року)
До 30-річчя Чорнобильської катастрофи;2016
Abstract: SUMMARY RESULTS OF USAGE EXENATID FOR THE TREATMENT OF TYPE II DIABETES. Ivachevska V.V., Ploskina V.Y, Griadil T.I., Bentsa T.I., Marshalik K.E, Hnepa Y.Y., Hechko K.A., Kanchiy V.M. The search for new effective drugs on type II diabetes is long. One promising avenue in the treatment of diabetes is exenatide, that has physiological incretine effect. These studies indicate exenatide on its positive impact on the level of HbA1c, weight, lipid profile, and nutritional behavior.
Description: Цукровий діабет (ЦД) ІІ типу – одне з найпоширеніших захворювань, і являється серйозною медико-соціальною проблемою, яка потребує великих економічних затрат. Очікується, що в 2025 на планеті буде близько 355 млн. хворих на ЦД ІІ типу. Тому гостро виникає питання щодо пошуку підвищення ефективності лікування. В Україні станом на 1 січня 2013 р. зареєстровано 1,3 млн пацієнтів із ЦД, у тому числі 8 тис. дітей, та понад 200 тис. інсулінозалежних пацієнтів (ЦД І типу) [2]. Внаслідок довгого безсимптомного перебігу, дане захворювання пізно діагностується, та виявляється з вже наявними супутніми ускладненнями. Новою тенденцією у лікуванні хворих на ЦД ІІ типу, являється досягнення інкретинового ефекту. Інкретиновий ефект – це вивільнення гормонів інкретинів, що стимулюють вироблення ендогенного інсуліну (глюкозозалежний інсулінотропний поліпептид (GIP) та глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1)), з слизової оболонки переважного дванадцятипалої кишки та тонкого кишківника, внаслідок поступлення їжі. Одним із препаратів, що володіє інкретиновим ефектом, являється ексенатид. Мета дослідження. Проаналізувати результати рандомізованих досліджень щодо ефективності препарату з інкретиновим ефектом, на прикладі ексенатиду.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8451
ISBN: 978-617-673-446-8
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри терапії та сімейної медицини



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.