Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8622
Title: Автореферат "Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області"
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Геоморфологія і палеогеографія, Ключові слова: еколого-геоморфологічний аналіз, басейнові та адміністративно-територіальні системи, інтегральна геоморфологічна оцінка геоморфосфери, комплексна еколого-геоморфологічна оцінка.
Issue Date: 2005
Publisher: Львів
Citation: Габчак Н.Ф. "Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області"// Автореферат дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня канд. геогр. н. за спеціальністю 11.00.04 - геоморфологія і палеогеографія. - ЛНУ ім. І.Франка, 2005. - с.20.
Series/Report no.: УДК 551.4:(477.83-22);
Abstract: Дисертація присвячена еколого-геоморфологічному аналізу Закарпатської області. В роботі розроблена принципова схема та алгоритм еколого-геоморфологічних досліджень обласного регіону, обґрунтована система методів досліджень, розроблена структура та реалізована у системі ArcMap інформаційна система “Еколого-геоморфологічний стан Закарпатської області”, об’єктом досліджень якої виступає геоморфосфера як басейнових, так і адміністративно-територіальних систем. Проведена інтегральна геоморфологічна оцінка басейнових та адміністративно-територіальних систем, результатом якої стала класифікація досліджуваних систем за складністю рельєфу та величиною геоморфологічного ризику. Проаналізовано масштаби змін рельєфу під впливом природокористування, поселенського навантаження, транспортної мережі та інших чинників, визначений інтегральний показник еколого-геоморфологічного стану, запропоновано систему заходів, спрямованих на покращання еколого-геоморфологічного стану території досліджень.
Description: . У межах Закарпатської області максимальний тиск на басейнові адміністративно-територіальні системи створюють наступні види антропогенного впливу: 1) аграрний (землеробський, тваринницький); 2) лісогосподарський; 3) поселенський; 4) промисловий; 5) гірничо-видобувний; 6) транспортний; 7) рекреаційний. У гірській частині Закарпатської області максимальний тиск зумовлює лісогосподарський, зокрема зведення лісів, що призвело до активізації сучасних геоморфологічних процесів, виникнення катастрофічних паводків, а на рівнинній - аграрний, поселенський та промисловий.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8622
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.