Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8625
Title: Економічна географія країн світу
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Географія, Ключові слова: населення, ЕГП, сальдо міграцій, ВВП
Issue Date: 2007
Publisher: Ужгород, Видавничий центр ЗакДУ
Citation: Габчак Н.Ф. Економічна географія країн світу// Навчально-методичний посібник/ Видавничий центр ЗакДУ. - Ужгород, 2007. - с. 55.
Series/Report no.: УДК 338.48(4);
Abstract: В навчально-методичному посібнику викладено анотований зміст лекційно-семінарського матеріалу курсу „Економічна географія країн світу,” розглянуто сучасні підходи до регіонального поділу світу. Згідно з розробленою автором навчальною програмою, лекційний матеріал згруповано в два модулі з чітко виділеними годинами лекційних, семінарських, індивідуальних та самостійних занять. Основна увага приділена темам, які розкривають об’єкт-предметну сутність наукової дисципліни, дають уяву про „пріоритетні країни” щодо господарського розвитку того чи іншого регіону. Посібник містить великий обсяг інформації, яка дає змогу осмислити і зрозуміти студентам складні проблеми сучасного економічного і соціального розвитку як окремих країн, регіонів, так і галузей світового господарства, побачити його територіальні відмінності, визначити місце України у світовому співтоваристві.
Description: Економічна географія країн світу є однією з галузей географічної науки. Вона вивчає закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у конкретних регіонах та країнах світу. Фактично вона вивчає світові демографічні і господарські проблеми аналітично і синтетично. По-перше, розглядає глобальний розподіл головного компонента – людини, людської цивілізації у його найтісніших зв’язках із геопросторовою диференціацією природного середовища. По-друге, вивчає глобальні аспекти геопросторової організації господарської діяльності людини, вираженої різноманітними формами, пов’язуваними з просторовою диференціацією людських асоціацій і природи. По-третє, вона досліджує глобальні просторові аспекти природно-ресурсного потенціалу, його структуру, територіальні поєднання природних ресурсів як бази для комплексного розвитку господарської та інших видів людської діяльності. По-четверте, вона досліджує географічні аспекти глобальних проблем людства, що загострились у другій половині XX століття: демографічні, економічні (сировини, продовольства), соціальні (освіти, охорони здоров’я), екологічні, війни та миру.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8625
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник з екон. географії (2).doc23.88 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.