Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8629
Title: Робоча програма з навчальної дисципліни "Екологія людиниі"
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Географія та екологія, Ключові слова: екологічні фактори, екологічна ніша, Антропоекологічні дослідження
Issue Date: 2008
Publisher: УжНУ, електронний варіант
Citation: Габчак Н.Ф. Робоча програма з навчальної дисципліни "Екологія людини"// Для студентів 2 курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.070500 "географія". УжНУ, 2008. - 7с.
Abstract: Мета дисципліни – дати комплексні знання взаємовпливів природи і людської популяції з метою поліпшення стану здоров’я, підвищення соціально-трудового потенціалу людини. Систематизувати знання про взаємозв’язки у природі, вивчити вплив зовнішніх чинників на самопочуття, здоров’я і розвиток людства, а також значення гігієни для здоров’я людини і шляхи його забезпечення; процес урбанізації, його соціальні та екологічні наслідки; гігієна житла; гігієна праці та відпочинку тощо.
Description: Основні завдання дисципліни: 1. Опанування загальними знаннями про місце екології людини як науки в системі природничих і гуманітарних наук, про вплив фізичних параметрів, будови Землі, процесів її внутрішньої геодинаміки на людський організм. 2. Отримання навичок системного аналізу негативних та екологічних факторів впливу на людину, опанування методики визначення коефіцієнта екологічної відповідності умов проживання людини та його практичного застосування. Пропаганда здорового способу життя громадян України.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8629
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.