Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8666
Title: Робоча програма проведення науково - виробничої практики студентів – магістрів денної форми навчання напряму підготовки 0304 “Міжнародні відносини” зі спеціальностей 6.030400 “Країнознавство”
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Країнознавство, Ключові слова: навчально-методична підготовка, нормативно-правові документи, знання і вміння студентів
Issue Date: 2007
Publisher: Ужгород, Видавничий центр ЗакДУ
Citation: Габчак Н.Ф. Робоча програма проведення науково - виробничої практики студентів – магістрів денної форми навчання напряму підготовки 0304 “Міжнародні відносини” зі спеціальностей 6.030400 “Країнознавство” . Вид. центр Зак ДУ, 2007. - 22с.
Abstract: Науково-виробнича практика студентів – магістрів 2-го року навчання (денної та заочної форми) факультету міжнародних відносин за напрямом 0304 “Міжнародні відносини” зі спеціальності 6.030400 “Країнознавство” ЗакДУ проводиться за навчальним планом факультету у визначені кафедрою країнознавства терміни з 4.10.07 по 3.12.2007р. – денна та з 11.10.07. по 13.12.07р.- заочна форми навчання у відповідності до вимог діючого Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 8 квітня 1993 року № 93, Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України Міністерства освіти та науки України за № 31-5/97 від 14 лютого 1996 року, затвердженої в установленому порядку Наскрізної програми практики, а також Вимог до структури та змісту наскрізних програм практики студентів, порядку їх розробки та затвердження (проект, №116/01 від 21.04.04), розроблених кафедрою країнознавства та міжнародного туризму із врахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми магістра міжнародних відносин, а також визначено наступні бази практики:
Description: Важливою складовою навчально-виховного процесу, що органічно доповнює методологічно-інформаційну ланку підготовки магістрів міжнародних відносин за напрямом 0304 “Міжнародні відносини” зі спеціальності 6.030400 “Країнознавство” в ЗакДУ, є науково-виробнича практика магістрів. В процесі оволодіння практичними знаннями та уміннями студенти-магістри вперше засвоюють основи професійної діяльності головних складових компонентів та здійснюють підбір матеріалу для написання магістерської роботи. Основною метою її проведення є наступне: закріплення студентами-магістрами знань і навичок з вивчених ними соціально-економічних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, оволодіння в значній мірі сучасними методами досліджень, формами організації та управління відповідних структурних підрозділів державних, наукових установ, підприємств різних форм власності, засобів масової інформації, які орієнтовані на сфери діяльності, пов'язані із здійсненням зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного курсу української держави, розвитком міжнародних зв'язків і міжнародного співробітництва.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8666
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.