Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8667
Title: Робоча програма з навчальної дисципліни "Соціально-економічна географія країн світу"
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Туризм, Ключові слова: територія, держави, країни, демографічна криза, сальдо міграцій
Issue Date: 2011
Publisher: Ужгород, Видавничий центр ЗакДУ
Citation: Габчак Н.Ф. Робоча програма з навчальної дисципліни "Соціально-економічна географія країн світу" для студентів 1 курсу денної форми навчання з напряму підготовки "Туризм". Видавничий центр ЗакДУ. - 8с.
Abstract: Мета дисципліни – дати комплексні економіко - географічні знання про особливості процесів формування політичної карти світу на сучасному етапі. Навчити студентів аналізувати економічну та соціальну специфіку всіх регіонів світу за типовою географічною схемою, що охоплює склад, економіко-географічне положення, природні умови та ресурси, населення, макроекономічні параметри розвитку і роль регіонів та окремих країн у світовому господарстві, зовнішньоекономічних зв’язках. Систематизувати знання про закономірності усіх змін, які відбулися наприкінці XXст. на політичних та економічних картах світу.
Description: Основні завдання дисципліни: 1. Сформувати в студентів фаховий світогляд й базовий рівень знань з осмисленням складних проблем сучасного економічного і соціального розвитку як окремих країн, регіонів, так і галузей світового господарства, побачити його територіальні відмінності, місце України у світовому співтоваристві. 2. Розвивати в студентів вміння системного аналізу щодо визначення основних пріоритетних районів «економічної спеціалізації» країн світу, а також сформувати ґрунтовні знання про основні цілі і напрямки державної політики економічного процвітання країн.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8667
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.