Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8668
Title: Робоча програма з навчальної дисципліни " Туристичне країнознавство"
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Keywords: Країнознавство, Ключові слова: туристична діяльність, глобальні проблеми, туристично-рекреаційні райони
Issue Date: 2011
Publisher: Ужгород, Видавничий центр ЗакДУ
Citation: Габчак Н.Ф. Робоча програма з навчальної дисципліни " Туристичне країнознавство" для студентів 3 курсу денної форми навчання з напряму підготовки "Туризм". Видавничий центр ЗакДУ, 2011. - 8с.
Abstract: Мета дисципліни – дати комплексні фізико-географічні знання про країни світу і їх туристично-рекреаційний потенціал. Систематизувати знання про закономірності функціонування туристичного ринку даних країн, особливості їх проявів, а також розвивати вміння студентів аналізувати, порівнювати туристичну інфраструктуру, застосовуючи регіональний аспект.
Description: Основні завдання дисципліни: 1. Сформувати в студентів фаховий світогляд й базовий рівень знань щодо геопросторових аспектів організації і функціонування міжнародного туризму як однієї з організаційних форм туризму. 2. Отримання студентами навичок системного аналізу негативних та позитивних чинників впливу на розвиток інфраструктури країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, Австралії та Океанії. 3. Опанування методики визначення коефіцієнта туристичного еквівалента країн світу. 4. Розвивати в студентів вміння визначати і формувати основні райони туристської (рекреаційної) спеціалізації, а також сформувати ґрунтовні знання про основні цілі і напрямки державної політики регіонального туризму.
Type: Text
Dataset
Image
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8668
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.