Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8789
Title: Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Шершун, А.В.
П’ясецька-Устич, Світлана Василівна
Issue Date: 2015
Publisher: ПП «АУТДОР – ШАРК»
Citation: Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. І.В. Артьомо-ва; [уклад.: І.В. Артьомов, А.В. Шершун, С.В. П’ясецька-Устич]. – Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. – 160 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 25).
Abstract: Глосарій, що є складовою навчально-методичного комплексу видань Інституту євроінтеграційних досліджень УжНУ з проблематики інноваційної діяльності вищої школи, розроблено в рамках реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Узагальнено поняттєво-термінологічний апарат інноваційної діяльнос-ті вищої школи, який використовується міжнародною та українською фахо-вою спільнотою. Дається визначення близько 300 ключових термінів і понять, що стосуються організації, функціонування та розвитку інноваційної діяльно-сті ВНЗ в умовах глобалізації та євроінтеграції. Для студентів, аспірантів, фахівців різних галузей освітньої сфери, а також усіх, хто цікавиться освітніми інтеграційними процесами.
Description: глосарій термінів і понять
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8789
ISBN: 978-617-7132-38-6
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Глосарій.pdf999.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.