Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8823
Title: Медична біологія з основами генетики. Частина 2.
Authors: В.Г. Рошко
П.С. Ловас
В.В. Мірутенко
Keywords: медична біологія, паразитологія, лабораторні роботи
Issue Date: 2009
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Р812 Рошко В.Г., Ловас П.С., Мірутенко В.В. Медична біологія з основами генетики. Частина 2. - Ужгород: Говерла, 2009. – 200 с.
Abstract: Навчальний посібник “Медична біологія з основами генетики” передбачає розгляд усіх тем теоретичної і практичної компоненти другого модулю “Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя” програми дисципліни “Медична біологія з основами генетики”. Структурно, матеріал посібника включає лабораторні роботи, передбачені вказаною програмою. До кожної роботи приведено завдання лабораторної роботи, теоретичну базу розглядуваної теми, ілюстрації і завдання для контролю знань студентів. Може бути використаний студентами медичних спеціальностей.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8823
ISBN: 978-966-2095-30-2
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ентомології та збереження біорізноманіття

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vsja_metod_2_2.pdf11.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.