Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8875
Title: Основи теорії мовленнєвої комунікації
Other Titles: Basic problems of speech communication theory
Authors: Полюжин, Михайло Михайлович
Врабель, Томаш Томашович
Keywords: Основи теорії мовленнєвої комунікації
Issue Date: 2006
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Ужгородського національного університету
Citation: Lectures on the Course. Basic problems of speech communication theory (Основи теорії мовленнєвої комунікації: Курс лекцій (англійською мовою)): навчально-методичний посібник / М.М. Полюжин, Т.Т. Врабель; М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород: Редакційно-видавничий відділ Ужгородського національного університету, 2006. – 136с.
Abstract: У цьому курсі лекцій систематизовано і впорядковано викладено англійською мовою історію виникнення, розвитку й сучасного стану теорії мовленнєвої комунікації, а також її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами, зокрема, прагматикою, соціолінгвістикою, психолінгвістикою та ін. Лекції викладено у логічному порядку – від елементів, моделей, аксіом, функцій комунікації до її семантичних та психологічних аспектів, зокрема, самооцінки, сприйняття, слухання, вирішення конфліктних ситуацій та переконливого мовлення. До кожної теми пропонується план та набір тестових завдань, які дають змогу студентам самостійно перевірити рівень своїх теоретичних знань не тільки з окремої лекції, але й з кожного її етапу. У кінці кожної лекції наводиться список літератури, який може бути використаний як для додаткового ознайомлення з тією чи іншою темою, так і при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт. Призначена для студентів, аспірантів, викладачів і всіх тих, хто вивчає комунікацію у всіх її різновидах.
Description: https://drive.google.com/file/d/1HfXhVY1c74_MEVFQSgUzu3oQZJc9h7XB/view?usp=share_link
Type: Text
Publication type: Лекції
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8875
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Speech communication theory.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.