Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8908
Title: Оформлення студентських курсових робіт
Authors: Андрусяк, Ірина Василівна
Keywords: курсова робота
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво "Бреза"
Citation: Андрусяк І.В. Оформлення студентських науквих робіт: методичні матеріали з написання курсових робіт для студентів факультету іноземної філології / І.В. Андрусяк. - Ужгород: Бреза, 2015. - 43 с.
Series/Report no.: УДК 1.378.147(076) : 811.111;
Abstract: Пропоновані методичні матеріали мають своїм завданням допомогти студентам факультету іноземної філології в оформленні результатів наукового дослідження – написанні курсової роботи. У виданні висвітлюються основні вимоги до оформлення курсової роби, що ґрунтуються на державних стандартах та вимогах до дисертаційних досліджень. Для студентів, молодих науковців, а також для всіх, хто займається самостійною науковою роботою.
Description: Пропоноване видання укладене на основі методичних порад, що стосуються підготовки і написання дисертаційних досліджень. У ньому також використовуються матеріали авторефератів дисертацій, присвячених вивченню актуальних проблем сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Видання покликане допомогти студентам факультету іноземної філології у підготовці і написанні курсових робіт, сприяти продуктивній організації їхньої діяльності, ознайомити їх з принципами побудови наукової праці, методами дослідження та оформлення одержаних результатів. У ньому подається характеристика різних видів науково-дослідної роботи студентів, методичні поради щодо вибору теми, планування роботи, написання основних елементів вступу, розділів та висновків тощо. Значна увага приділяється висвітленню вимог, що стосуються оформлення наукової роботи (структура роботи, вимоги до її оформлення і т.п.). Методичні матеріали стануть у пригоді студентам при оволодінні спеціальним курсом “Основи наукових досліджень”, а також аспірантам, молодим науковцям, що досліджують актуальні проблеми сучасного германського мовознавства.
Type: Learning Object
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8908
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
оформлення курсових 2015.rtf1.29 MBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.