Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9069
Title: Давньогрецька тринітарна термінологія у перекладах германськими та слов'янськими мовами
Authors: Попович, Наталія Мафтеївна
Keywords: перекладознавство, богослов'я, конфесійний переклад, дієслово ‘υφίστημι, давньогрецькі тринітарні терміни
Issue Date: 2014
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, співзасновники Ільницький В.І., Душний А.І., Зимомря І.М.
Citation: Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 10. – 300 с. - С.119-125.
Abstract: Публікація ілюструє вибрані результати зіставного аспектного перекладознавчого аналізу перекладу форм та похідних давньогрецького дієслова «‘υφίστημι» як основного термінотворчого засобу гнізда тринітарних термінів у патристичній літературі IV століття.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9069
ISSN: 2308-4855
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри полікультурної освіти та перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вип 10, 2014.pdf422.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.