Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9098
Title: Регіональний розвиток кредитної кооперації в Україні
Authors: Пойда-Носик, Ніна Никифорівна
Бачо, Роберт Йосипович
Щербан, Марія Дмитрівна
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Регіональний розвиток кредитної кооперації України [текст]: монографія/ Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, М.Д. Щербан – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – 240 с.
Abstract: Монографія присвячена дослідженню проблем регіонального розвитку кредитної кооперації в Україні. У роботі розкрито сутність кредитної кооперації як особливого виду економічної діяльності та її роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону й кредитної системи України загалом. Досліджено тенденції розвитку кредитної кооперації в Україні, особливості диференціації її розвитку на рівні регіонів та основні показники ефективності функціонування кредитних кооперативів у Закарпатській області. Проведено порівняльний аналіз державного та інституційного регулювання національної системи кредитної кооперації. Проаналізовано вплив регулювання на функціонування кредитних кооперативів в Україні. Досліджено причини гальмування розвитку кредитної кооперації на загальнодержавному і регіональному рівнях, а також окреслено концептуальні заходи державної та регіональної політики для забезпечення поступального розвитку цієї сфери. Монографія розрахована на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників державних та комерційних структур і широке коло читачів, які поглиблено цікавляться проблемами розвитку ринку небанківських фінансових послуг.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9098
ISBN: 978-617-7333-02-8
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_1.pdfВся монографія у pdf-форматі1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.