Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9114
Title: Система внутрішнього фінансового контролю як елемент системи гарантування фінансової безпеки на підприємстві
Authors: Пойда-Носик, Ніна Никифорівна
Keywords: Фінансова безпека підприємства, внутрішній фінансовий контроль
Issue Date: May-2015
Publisher: Львів: Укр. акад. друкарства
Citation: Пойда-Носик Н.Н. Система внутрішнього фінансового контролю як елемент системи гарантування фінансової безпеки на підприємстві [Тези]/ Н.Н.Пойда-Носик // Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : Мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. (15–16 травн. 2015 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : К. Б. Волощук, З.Б.Живко, В.І.Ляшенко та ін. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. — 152 с.; С.110-112.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9114
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_1_Зб. мат-в.pdfЗбірник тез доповіді конференції1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.