Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДаньків, Йосип Якимович-
dc.contributor.authorКесарчук, Галина Степанівна-
dc.contributor.authorВакаров, Василь Михайлович-
dc.contributor.authorВакарова, Беатриса Василівна-
dc.date.accessioned2016-07-13T20:03:41Z-
dc.date.available2016-07-13T20:03:41Z-
dc.date.issued2015-09-01-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для підготовки фахівців за ОКР «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»/Укладачі: к.е.н., проф. Даньків Й.Я., к.е.н., доц. Кесарчук Г.С., к.е.н., доц. Вакаров В.М., ст. викл. Вакарова Б.В. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 40 с.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9367-
dc.descriptionВ навчально-методичні розробці визначена методика підготовки і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і аудит".uk
dc.description.abstractКонверсія фінансового обліку на міжнародні стандарти є важливим кроком для підприємств у залученні інвестицій та повної оцінки його діяльності. Використовуючи інформацію зібрану, оброблену та узагальнену в процесі облікових робіт, керівники підприємств матимуть можливість оперувати інструментарієм для прийняття ділових рішень. Знання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та запроваджених ними принципів необхідна для того, щоб визначити напрямки розвитку української системи обліку і звітності; з’ясувати, які законодавчі та нормативні документи складають основу обліку і звітності; як організовується та ведеться облік на підприємствах усіх форм власності та видів діяльності. Відповідно, призначення курсу „Організація бухгалтерського обліку” – надати студентам можливість опанування знаннями бухгалтерського обліку, набуття навиків критичного мислення, а також усвідомлення необхідності постійної самоосвіти. Завершальним етапом вивчення курсу „Організація бухгалтерського обліку” є написання курсового проекту. Мета і завдання методичних вказівок для написання курсового проекту розвивати необхідні навички та знання з теорії і практики ведення обліку на підприємствах різних форм власності, вивчення методики організації обліку та використання прогресивних форм і національних стандартів. Методичні вказівки для написання курсових робіт передбачають виконання робіт по основних темах курсу, причому викладення матеріалу побудоване таким чином, що формуються основоположні принципи, методи та положення, за допомогою яких здійснюється побудова і організація обліку на підприємстві та наводяться практичні дані щодо конкретного досліджуваного підприємства. Тематика та зміст курсових проектів мають на меті виробити практичні навички студентів для організації обліку господарських операцій. Методичні вказівки для написання курсових проектів з курсу „Організація бухгалтерського обліку” відповідають вимогам вищої школи та можуть бути рекомендовані до практичного застосування у навчальному процесі для підготовки спеціалістів галузі знань „Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит”.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ "Ужгородський національний університет", економічний факультетuk
dc.relation.ispartofseriesНавчально-методичні матеріали;-
dc.subjectМетодичні рекомендаціїuk
dc.subjectКурсовий проект, Організація бухгалтерськогооблікуuk
dc.titleМетодичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для підготовки фахівців за ОКР «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»/Укладачі: к.е.н., проф.Даньків Й.Я., к.е.н., доц. Кесарчук Г.С., к.е.н., доц. Вакаров В.М., ст. викл. Вакарова Б.В. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 40 с.uk
dc.title.alternativeGuidance for writing a course project on discipline "Accounting organization" for training at level "master" of full-time and distance learning specialty 8.03050901 "Accounting and Auditing"uk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeМетодичні рекомендаціїuk
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.