Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9403
Title: До питання визначення бестілесного майна в господарському законо-давстві України
Other Titles: Legal Definition of incorporeal property in Ukrainian Economic Law
Authors: Гусь, Аліна Володимирівна
Keywords: безтілесне майно, безтілесне майно, нематеріальні активи, интеллектуальна вланість, коммерціалізація
Issue Date: 21-Apr-2016
Publisher: Аутодор-Шарк
Citation: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2016 Р., М. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. Ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. — Ужгород: Аутодор-Шарк, 2016. — 537 с.
Abstract: У статті досліджено співвідношення понятть "нематеріальні активи" та "безтілесне майно". Проаналізовано трактування цих понять у чинному законодавстві України та у юридичні доктрині. Встановлено, що вони співідносяться як частка та ціле.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9403
ISBN: 978-617-7132-56-0
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hus_tezy.pdf341.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.