Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9406
Title: ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ЧИННИК РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Other Titles: The Role Of Innovative University In Building A Knowledge-Based Economy
Authors: Гусь, Аліна Володимирівна
Keywords: інновації, комерціалізація знань, інноваційний університет, державний вищий навчальний заклад, іннова- ційний цикл, нематеріальні активи, права інтелектуальної власності
Issue Date: May-2015
Publisher: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць /ред. кол. І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Спецвип. 1(10). – 440 с.
Series/Report no.: 1 (10);
Abstract: В статті обґрунтовано необхідність реформування вітчизняної системи вищої освіти шляхом створення інноваційних структур нового «європейського» типу – інноваційних університетів. Розглянуті основні напрями діяльності сучасних наукових установ у сфері комерціалізації та запропоновані шляхи їх вдосконалення. Автором розглянуті види нематеріальних активів ДВНЗ - чинників конкурентоспроможності закладів
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9406
ISSN: 2218-5348
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гусь_Міжнародний науковий вісник_1(10)2015.pdf508.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.