Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9650
Title: Еволюція поглядів на єдиний «старий світ»: історичний огляд
Other Titles: Эволюция взглядов на единый «старый мир»: исторический обзор.
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: євроінтеграція, об’єднана Європа, інтеграція, Європейський Союз, західноєвропейська інтеграція, европейская интеграция, объединенная Европа, интеграция, Евро- пейский Союз, западноевропейская интеграция.
Issue Date: 2012
Publisher: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Citation: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / редкол.: В.С.Степанков (відпов. редакт.) та ін. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип.5.: На пошану професора М.Б.Петрова. – С.26-32.
Series/Report no.: Історичні науки;5
Abstract: У статті зроблено огляд історичних поглядів на «старий світ». Досліджено основні етапи історії, пов’язані зі спробами об’єднати Європу – від Карла Великого і до створення Європейського Союзу. Визначено місце України у сучасному геополітичному просторі.
В статье сделан обзор исторических взглядов на «единый мир». Исследованы основные этапы истории, связаны с попытками объединить европу – от Карла Великого к созданию Европейского Союза. Определено место Украины в современном геополитическом пространстве.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9650
ISSN: 2309-8074
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1.pdf244.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.