Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9668
Title: Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект.
Authors: Тиховська, Оксана Михайлівна
Keywords: архетип, Аніма, Анімус, індивідуація, ініціація, колективне несвідоме, міф, мотив, Мудрий Старий (Стара), психоаналіз, Самість, символ, Тінь, чарівна казка.
Issue Date: 2009
Citation: Тиховська О.М. Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика / Оксана Михайлівна Тиховська. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2009.
Abstract: У дисертації вперше в українській фольклористиці осмислено семантику персонажів українських народних чарівних казок Закарпаття у світлі психоаналізу, простежено особливості об'єктивації архетипів "Аніма", "Анімус", "Самість", "Мудрий Старий (Стара)", "Дух", "Тінь" шляхом аналізу сюжетів. Герої трактуються як об’єктивовані архетипи колективного несвідомого, а сюжети казок як метафоричні сценарії вікових ініціацій чоловіка (в "чоловічих" казках) або жінки (в "жіночих" казках). Вико¬ри¬стання досягнень психоаналізу школи З. Фройда та К.-Г. Юнга дозволило простежити історію людської душі, яка прихована під системою архетипних образів, мотивів і символів у чарівних казках. Система персонажів чарівних казок Закарпаття осмислена як нерозривна єдність об’єктивованих архетипів, які в процесі взаємодії створюють мозаїчну картину індивідуації людини, котра долаючи межу між реальним та ірреальним, знаходить шлях до осягнення Самості.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9668
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри української літературиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.