Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9673
Title: ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Other Titles: CROSS-BORDER COOPERATION AS A EFFECTIVE FACTOR OF REGIONAL COMPETITIVENESS
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: транскордонне співробітництво, транскордонне співробітництво, регіон, конкурентоздатність регіону, кластери, індустріальні парки, єврорегіон, cross-border cooperation, cross-border cooperation, region, regional competitiveness, clusters, industrial parks, euroregion, трансграничное сотрудничество, трансграничное сотрудничество, регион, конкурентоспособность региона, кластеры, индустриальные парки, еврорегион
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія / Міністерство освіти і науки; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; редкол.: О.С.Мазурок (голова) та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – Вип.2(31). – С.44-51.
Series/Report no.: Історія;2 (31)
Abstract: У статті проаналізовано роль транскордонного співробітництва як ефективного чинника підвищення регіональної конкурентоспроможності. Автор визначив місце ТКС в системі регіонального розвитку з урахуванням проблем, що виникають у транскордонному регіоні і впливають на його конкурентоздатність. Також охарактеризовано основні форми й механізми, які відіграють важливу роль у реалізації транскордонного співробітництва.
The article analyzes the role of cross-border cooperation as an effective factor in improving regional competitiveness. Author determines the role of cross-border cooperation in the system of regional development considering problems that arise in cross-border region and affect its competitiveness. The article also describes the basic forms and mechanisms that play an important role in the cross-border cooperation.
В статье проанализирована роль трансграничного сотрудничества как эффективного фактора повышения региональной конкурентоспособности. Автор определил место ТГС в системе регионального развития с учетом проблем, возникающих в трансграничном регионе и влияющих на его конкурентоспособность. Также охарактеризованы основные формы и механизмы, играющие важную роль в реализации трансграничного сотрудничества.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9673
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1.pdf409.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.