Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9810
Title: РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: Євроінтеграція, євроінтеграція, вища освіта, НДІ
Issue Date: 24-Oct-2007
Publisher: Гражда,
Citation: Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в єв- ропейському просторі вищої освіти: Зб. наук. публікацій за ма- теріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-27 жовтня 2006 р., Ужгород (Україна) − Сніна (Словаччина). − Ужгород: Гражда, 2007. − С. 108-112.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9810
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf282.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.