Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9826
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ПСИХОЛОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Марценюк, М.О.
Keywords: Higher education, professional readiness, professional activity, professional skills, professional suitability, personal readiness, applied psychologist, psychologist – researcher, educational psychologist.
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Марценюк М.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ПСИХОЛОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / М.О. Марценюк // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць /ред. кол. І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – Вип. 2(9). – С. 366 -382.
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;2 (9)
Abstract: The article is devoted to professional abilities, determining the psychologist’s progress, the quality of personality that is professionally needed for psychologist - researcher as well as applied psychologist. The main objectives and stages of professional training of applied psychologist have been highlighted. The positions and fields of social practice, where Bachelors, Specialists and Masters can work, have been outlined. The general requirements to the content of education and personal qualities of applied psychologists have been formulated.
Description: У публікаціях чергового випуску збірника наукових праць висвітлюються пи- тання, пов’язані з реформуванням системи вищої освіти України та її інтегруванням до європейського освітнього простору в контексті Закону України «Про вищу освіту». Статті, що ввійшли до збірника, розглядають як першочергові завдання щодо імплементації нових нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, так і практику роботи вітчизняних вищих навчальних закладів щодо інтегрування до європейського та світового науково-освітнього простору, зокрема впровадження інноваційних технологій у діяльність ВНЗ, особливості підготовки навчально-методичних комплексів окремих дисциплін, забезпечення випереджувального характеру освітніх послуг у підготовці фахівців.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9826
ISSN: 2218-5348
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf302.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.